Skip to main content

Folia termokurczliwa PCV

Opis produktu:

Są to folie o wysokich walorach użytkowych i estetycznych. Idealnie przeźroczyste, doskonale przylegają po obkurczeniu do wyrobu. Podwyższają atrakcyjność towaru przez wysoki połysk. Pakowanie odbywa się metodą obkurczania termicznego za pomocą odpowiednich maszyn pakujących. Folia termokurczliwa PCV charakteryzuje się niską temperaturą zgrzewania, dużą wytrzymałością na zrywanie i bardzo wysoką przezroczystością. Ze względu na bardzo dobrą kurczliwość w stosunkowo niskiej temperaturze (80-120°C) oraz niewielką grubość, folia termokurczliwa PCV najczęściej wykorzystywana jest do pakowania produktów o małej masie i małych rozmiarach.

Zastosowanie / technologia:

Stosowana przez odbiorców reprezentujących wiele branż, w tym przede wszystkim branżę drobiarską, branżę kosmetyczną i chemiczną, papierniczą, poligraficzną, producentów wyrobów z tworzyw sztucznych (m.in. zabawek), a także przez firmy świadczące usługi pakowania, logistyczne oraz przez hipermarkety. Grubość folii wynosi od 15 do 40 mikrometrów, szerokość - od 200 do 600 mm, zaś skurcz poprzeczny i podłużny - do 45 %. Folia termokurczliwa PCV posiada certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany przez Centralny Ośrodek Badania Rozwoju Opakowań (COBRO).

Dane techniczne: