Skip to main content

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i polityka prywatności

Rodo:

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Meritum Olszowy Spółka Jawna z siedzibą w Toruniu przy ulicy Wapiennej 10 jest Administratorem ujawnionych przez Państwa danych osobowych osób fizycznych. Miejscem przetwarzania danych osobowych jest każdorazowy adres siedziby.

II. Inspektor Ochrony Danych

Spółka nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z Administratorem pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Wapienna 10.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych będą zawsze zgodne z przepisami RODO. Podstawą przetwarzania danych może być zgoda na ich przetwarzanie, wykonywanie lub zawarcie umowy, obowiązek prawny spoczywający na Administratorze lub prawnie uzasadnione interesy Administratora. W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania tej zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniej udzielonej zgody, przed jej wycofaniem.

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w wyżej określonych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane są przetwarzane lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W każdej chwili osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli osoba, której dane są przetwarzane skorzysta z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

V. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będą istnieć do tego podstawy prawne i faktyczne.Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług mogą być przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania w celach marketingowych lub Administrator ustali, że dane się zdezaktualizowały.

VI. Odbiorcy danych

Do udostępnionych Administratorowi danych osobowych mogą mieć dostęp podwykonawcy Administratora tj.

  • firmy transportowe świadczące usługi transportu na zlecenie Administratora -  w ograniczonym zakresie takim jak: miejsce załadunku / rozładunku,
  • firmy świadczące na rzecz Administratora usługi prawnicze,
  • firmy świadczące na rzecz Administratora usługi związane z ochroną środowiska,
  • firmy świadczące usługi informatyczne związane z bezpośrednim serwisowaniem prawidłowości funkcjonowania systemu księgowego,
  • likwidatorzy szkód – w przypadku wystąpienia szkody.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub przeprowadzenia innych działań.

1. Za dni robocze uznaje się wszystkie dni poza dniami ustawowo wolnymi od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W sprawach nieuregulowanych OWS zastosowanie będą miały wyłączenie przepisy prawa polskiego, a sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania sporów będzie polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Polityka Cookie:

1. Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek). Korzystając z serwisu internetowego www.meritum-torun.pl wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

2. Witryna wykorzystuje ciasteczka "COOKIES", które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony. Ciasteczka nie zbierają żadnych danych osobowych. Zbierane dane jak np. rodzaj przeglądarki użytkownika, czas spędzony na stronie itd. są wykorzystywane przy analizie statystyk poszczególnych witryn.