Skip to main content

Techniczne warunki realizacji zamówień produktów z nadrukiem

1. Nadruk-kolory druku

Sprzedawca zastrzega prawo do rozbieżności koloru nadruku od zaakceptowanego numeru pms w projekcie na poziomie delta2000 <= 3

2. Technologia druku

Sprzedawca dostarcza swoje produkty drukowane w technice nawierzchniowej , powierzchniowej , bądź laminowanej .sprzedawca zaznacza, że nadruki wykonywane w technologii nawierzchniowej mogą ulec zniszczeniu przy działaniu siły tarcia, bądź w kontakcie z rozpuszczalnikami czy olejami.

3. Odporność druku na UV

Sprzedawca gwarantuje odporność uv dla wszystkich produktów drukowanych na poziomie 10 dni standardowej ekspozycji na działanie promieni uv. Za dopłatą istnieje możliwość zwiększenia odporności na działanie uv do 6 miesięcy.

4. Centrowanie druku na taśmie

Nadruki wykonane na wstęgach foliach ochronnych, kapturach, taśmach ogrodzeniowych ,, workach i torbach foliowych, ze względu na technologię produkcji mogą być niedokładnie wycentrowane względem osi wstęgi. związane jest to ze zjawiskiem „pływania” materiałów rozciągliwych podczas konfekcji. Dopuszczalna rozbieżność jest podawana w kartach charakterystyki produktu. W przypadku taśm pakowych z nadrukiem aby wyeliminować ryzyko ucięcia nadruku sugeruje się margines (odstęp wydruku od krawędzi produktu nie mniejszy niż 5mm od krawędzi).

5. Akceptacja graficzna

Kupujący akceptuje kolory druku poprzez akceptację kodów pms® (pantone® matching system) wg wersji podanej na karcie akceptacji. Kolory widoczne w pliku/karcie akceptacji obrazują jedynie przybliżony wygląd danego koloru nie są zaś jego wiernym odwzorowaniem i nie stanowią referencji do koloru, który rzeczywiście zostanie wydrukowany. Przesłanie akceptacji graficznej oznacza przejęcie przez kupującego odpowiedzialności za dobór kolorów oraz formę wydruku. Brak akceptacji wstrzymuje realizację.

6. Czas realizacji zamówienia

Liczy się od dnia przesłania do sprzedawcy akceptacji graficznej.

7. Phototape

Sprzedawca wykonuje taśmy pakowe drukowane w technologii zdjęciowej o liniaturze od 120lpi oraz 2540 dpi.

8. Kierunki nawoju

Kierunek nawoju podany jest zawsze na projekcie przestawianym do akceptacji klientowi.

9. Niedodruki na taśmach drukowanych w technologii nawierzchniowej

W przypadku taśm drukowanych w technologii nawierzchniowej możliwe są niewielkie niedodruki powstałe w wyniku zatrzymania maszyny drukującej. Niedodruk może dotyczyć całej szerokości wstęgi na odcinku kilku metrów. Ta właściwość wynika z technologii produkcji i nie stanowi wady produktu. W przypadku druku szerokich folii w miejscach zakładki ( rękaw , półrękaw ) może wystąpić nieznaczne pogorszenie jakości druku ze względu na liniową nierówność powierzchni , pod pierwszą warstwą folii . Wynika to również to z procesu produkcyjnego i jest nieodłączne przy nadruku.

10. Proof

Próbne wydruki są płatne dodatkowo i stanowią prezentację przybliżonego wyglądu produktu po wydruku. Ze względu na różne odcienie kleju/papieru (koloru bazowego) kolory wydruku w partiach produkcyjnych mogą nieznacznie różnić się od ”proof'a”.

11. Łączenie polimerów

W przypadku druku apli na taśmie będzie widoczna cienka 1-2 mm linia łączenia polimerów. Umiejscowienie linii jest zawsze przedstawione na projekcie do akceptacji przez klienta. Linia może zostać zadrukowana bądź nadruk może zostać wykonany na polimerze bezkońcowym. Druk bezkońcowy oraz zadruk przerwy pomiędzy modułami jest dodatkowo płatny.